รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
สนามที่ ๘ : เขื่อนวชิราลงกรณ มาราธอนภูเขานานาชาติ

RUNNER LIST

10.550Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (4 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ 15-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 1
อายุ 50-59 ปี 0
อายุ 60-69 ปี 0
อายุ 70-74 ปี 0
อายุ 75 ปี ขึ้นไป 0
อายุ 15-29 ปี 1
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 1
อายุ 50-59 ปี 1
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 0

  ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ไซส์เสื้อ
  Giles Peach
 
ชาย 48 XL
  Uksica Umputchananont
 
หญิง 50 S
  ชนัญญา ขวัญเมือง
 
หญิง 26 S
  ประมวลชัย เทพกิจ
 
หญิง 45 S

32Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (9 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ 20-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 2
อายุ 40-49 ปี 0
อายุ 50-59 ปี 3
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 0
อายุ 20-29 ปี 0
อายุ 30-39 ปี 0
อายุ 40-49 ปี 2
อายุ 50 ปี ขึ้นไป 2

  ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ไซส์เสื้อ
  Krairerk Sornvaneeyerak
 
ชาย 39 XL
  Phaiboon Bunnak
 
ชาย 53 M
  Santi Thepmusik
 
ชาย 37 XL
  กนกนง เคนนี่ย์
 
หญิง 42 2S
  จันทนา จินธราธร
 
หญิง 57 S
  นัยนา เขตทอ
 
หญิง 46 2S
  พิเชษฐ สินธุวงษ์ภูษา
 
ชาย 55 XL
  ภาวิดา กฤตศรันย์
 
หญิง 56 2S
  อนุสรณ์ เทียนพิทักษ์
 
ชาย 56 M

5Km เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (4 คน)

  ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ไซส์เสื้อ
  Juthamas Pispuechpun
 
หญิง 45 M
  Preedakorn Prasith
 
ชาย 56 XL
  พนิดา ทองแท้
 
หญิง 24 M
  เอกลักษณ์ โสมรักษ์
 
ชาย 59 L
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @drrun